Naše krásne Slovensko

28.04.2020 22:38
Kultúra a umenie

Autor : Lucia Onderová, ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom

Späť na úvod

Báseň o Slovensku


Slovensko má hrdý národ,                            

jazyk je náš pevný zárod.

Bojovať my dobre vieme,

máme veľké svoje ciele.


A tie obrie Tatry v oblakoch stoja,

strážia nás a bránia bez postroja.

Ľudí my tu máme slávnych,

v našich srdciach dobre známych.


Za Slovensko dnes ďakovať chcem,

na našu vlasť vždy hrdá budem.