Zábava

08.03.2020 16:17
Zábava

Autor : Lucia Oravcová, ZŠ Bošany

Späť na úvod

Ako dobre poznáš obec Bošany? Čo vieš o jej histórii?

Otestuj sa v tajničke. V legende sa skrýva výrok gréckeho filozofa. Zisti, ktorého! 


Otázky k tajničke:

1. Ktorému rodu patrili Bošany v 12. storočí?

2. Doplň meno rodu, podľa ktorého je pomenovaná obec.

3. Aké zviera sa nachádza v erbe obce?

4. V roku 1857 prišiel do obce podnikateľ, ktorý založil garbiareň. Aké je jeho priezvisko?

5. Uveď názov firmy, ktorá sa venovala výrobe koží.

6. Aké je priezvisko nitrianskeho biskupa, ktorý pochádza z Bošian?

7. Ako voláme kaplnku, ktorá sa nachádza na dolnom konci obce?

8. Tomáš Baťa vystaval robotnícku kolóniu, ktorá má farbu omietky. Ako sa táto kolónia nazýva?

9. Ktorý kaštieľ v obci bol postavený ako obranné sídlo proti Turkom?

10. Doplň meno susednej obce, ktorá je rodiskom spisovateľa Valentína Beniaka.

11. Uveď, ktorá uhorská panovníčka prespala v 18. storočí v renesančnom kaštieli.

12. V ktorom období sa na území obce našli kamene na drvenie obilia či nožíky?

13. Ako sa nazývajú nože, ktoré sa používali na opracovanie koží?

14. Z akého materiálu bola vystavaná červená kolónia?

15. Aké je krstné meno najznámejšieho Baťu?