Beseda s archeológom

13.02.2020 18:42
Kultúra a umenie

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 13.2. 2020 na našej škole konala beseda s archeológom, pánom PhDr. Alexandrom Botošom, ktorý je vedúcim vedecko-odborného oddelenia Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Besedy sa zúčastnili žiaci 5.B triedy. Cieľom besedy bolo oboznámiť žiakov s prácou archeológa, predovšetkým výskum v teréne a predstavenie najvýznamnejších regionálnych nálezov a nálezísk, z ktorých mnohé majú svetový historický význam. Pán archeológ si pre žiakov pripravil pútavú prezentáciu, ktorá adekvátne doplnila a rozšírila preberanú tému o obrazových, hmotných a písomných pamiatkach. Žiaci sa dozvedeli, čím sa zaoberá práca archeológa a hlavne, kde a aké nálezy sa v našom okolí objavili a zachovali. Piataci boli aktívni, kládli pánovi archeológovi rozličné otázky týkajúce sa tejto oblasti. Beseda sa nám veľmi páčila a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.

Fotogaléria k článku