Žije sa tu dobre

17.01.2020 13:10
Kultúra a umenie

Autor : Natália Kasanová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Táto básnička bude o našej dedine. 

Pod Magurkou stojí už niekoľko storočí.

Keď v horách stromy rástli, 

na lúkach sa divé zvieratá pásli. 

Bača Vavrek prišiel,

lásku a pochopenie pre tento kraj našiel. 

Usadil sa tu

a založil tu osadu. 

Naša obec má podľa neho meno. 

Zasadil tu lipku, ktorej vôňa sa šírila okolím. 

Šytristo rokov včely z nej peľ do úľov nosili. 

Mohutná stála tam dlhý vek.

V jej okolí sme sa hrávali. 

No prišiel jej koniec. 

Vavrečka je krásna dedina. 

Žije sa nám tu dobre. 

Vavrečanov je už celkom hojne. 

Rozrastá sa naša obec, 

to je známa vec. 

Veď sa nám tu žije dobre. 

Laura Buganová, Jakub Olašák 4.A