Jasličková pobožnosť

16.12.2019 19:11
Kultúra a umenie

Autor : Adrián Cebák, ZŠ Nitrianske Rudno

Späť na úvod

Po Vianociach na Ježiškovo narodenie,

deti hrajú v kostole predstavenie.

Anjeli pastierov volajú,

nech veľkú hviezdu nasledujú.

V Betleheme malý Ježiško spinká,

jeho prvým návštevníkom je dievča menom Selinka.

Všetci mu spievajú, pekné dary núkajú.

Anjeli sa radujú, pastierov hviezdou navádzajú.

Keď pastieri Ježiška uvideli,

hneď si ho do srdca uložili.