Červené stužky

26.01.2020 14:40
Móda a Štýl

Autor : Daniel Jurkovič, ZŠ Bobrovec

Späť na úvod

Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. Kampaň sa uskutočňuje pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Stretnutie žiakov ZŠ, ŠZŠ, SŠ sa konalo 27.11.2019 na MÚ pred Svetovým dňom boja proti AIDS (1.12.). Odbornú prednášku viedol prog. MUDr. Šuvada, pôsobiaci v Ugande a so svojimi skúsenosťami sa podelila sestrička Františka - Mária Olexová pôsobiaca v Misii sv. Jána Barbetone. Z našej školy sa stretnutia zúčastnili D.Pikalová a A. Kozicová.