Z poetického pera našich žiakov

09.02.2020 18:42
Kultúra a umenie

Autor : Vybraní žiaci 5. - 9. ročníka, ZŠ s MŠ Zvolenská Slatina

Späť na úvod

Jeseň sa spája so začiatkom školského roka, ale aj s vetrom a chladom. Naši žiaci preto neváhali a vymýšľali básne. Vybrali sme pre Vás tie najlepšie...

Vetríček maličký, pohlaď všetky vetvičky, vetvičky a stromčeky, budú pekné domčeky. Vetrisko, chlapčisko, kade ide? Kade, kade? Kade-tade!

Vetrisko, chlapčisko, kade chodíš? Všetko nám zhadzuješ, škodu nám robíš!

Vetríček maličký, pohlaď nám ručičky. Vetrisko chlapčisko, Vezmeš nás do tanca, kade to chodíš? nožičky krútia sa. Vtáčiky lietajú a teba hľadajú!

Je čas dažďov je tu jeseň vietor spieva svoju pieseň. Spieva, že už príde zima o lete sa všetkým sníva, všetci vedia, zima v lese nie je ako byť na plese najlepšie je ten čas prespať tuhé mrazy takto prečkať.

V septembri sa škola začína a prázdniny sa končia. Deti oblečenie teplé nosia, do školy sa tešia. Do družiny deti chodia a domáce úlohy si tam robia.

Vetríček maličký, pohlaď všetky mamičky. Mamičky sú najkrajšie, všetkým všetko najlepšie!