Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi

02.11.2021 17:54
Kultúra a umenie

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na časopis

„Kto zachráni jeden život, akoby zachránil celý svet.“ Tieto slová z Jeruzalemského Talmudu budú dlhú dobu sprevádzať mysle našich deviatakov, ktorí sa 22. 9. 2021 zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Keďže s témou druhej svetovej vojny, prenasledovania Židov, koncentračných táborov a mnohých iných sa zatiaľ zoznámili len okrajovo, bola prednáška v múzeu obohacujúcou skúsenosťou. Už po úvodnom dokumentárnom filme, v ktorom boli predstavení preživší z tohto tábora a oboznámili žiakov s určitými skutočnosťami, bolo na tvárach žiakov vidieť dojatie, zhrozenie, smútok a neurčité množstvo pocitov. Ako ďalej a ďalej počúvali, ich zaujatie danou témou bolo až neuveriteľné. V prednáške o prenasledovaní Židov na Slovensku im pán lektor priblížil aj dejiny mesta Bánovce nad Bebravou, nevyhol sa ani osobnosti Jozefa Tisa, či poslednej preživšej Bánovčanke, Alžbete Schickovej, ktorá zomrela v r. 2018.

Po obohacujúcej prednáške nám pán sprievodca ukázal výstavu obrazov židovského maliara Felixa Nussbauma, ktoré zaberajú špecifické miesto v európskej maľbe 20. storočia. Svojimi obrazmi sa vyrovnával s hrôzami holokaustu a znázornenie jeho vlastného osudu dáva dielam nadčasový rozmer. 20 obrazov žiakom ukázalo mnohé tváre života tohto skvelého maliara. Postupne sa žiaci presúvali z jedného baraku do druhého a v každom sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Boli skvelými poslucháčmi, nášho sprievodcu vytrvalo počúvali, kládli mu otázky o veciach, ktoré ich zaujali.

Najväčší záujem u našich deviatakov vyvolali sklenené tabule s menami väznených Židov, originálny dobytčí vagón a najnovšia expozícia s „Múrom nárekov“. Do tejto pamätnej steny mohli napísať svoju prosbu k Bohu a nechať ju tam podobne, ako sa to deje dennodenne v Jeruzaleme. Pravdepodobne najsilnejším a nezabudnuteľným momentom bolo navštívenie tmavej miestnosti. Boli to len štyri steny, v ktorých bola úplná tma. Len čo ste do nej vošli a stíchli, z rohu miestnosti ste mohli počuť hlas. Hlas, ktorý hovoril mená padlých... Hlas, ktorý keď ste počuli, vaše srdce na moment zastalo... Hlas, pri zvuku ktorého stáli všetkým vlasy dupkom... A práve vtedy ste si uvedomili, čo všetko sa stalo v minulosti a že nemôžeme dopustiť, aby sa takáto vec zopakovala. Tak ako sa mierne upršaný deň zmenil na slnečný, aj pre našich žiakov svitla nádej na konci prehliadky, keď im pán sprievodca povedal o ocenení Spravodliví medzi národmi. Okrem pamätných tabúľ s menami a fotografiami ľudí, ktorým sa podarilo zachrániť nejeden židovský život, stál v strede miestnosti krásny olivovník ako symbol nádeje pre celé ľudstvo.

Plní dojmov, myšlienok, informácii a fotografií sa naši deviataci poďakovali sprievodcovi a spoločne s pani učiteľkami Mgr. Jankou Bačkovou a Mgr. Monikou Jokalovou sa presunuli autobusom do mesta Nitra, kde sa v nákupnom centre posilnili a v poobedných hodinách sa šťastlivo vrátili do Bánoviec.


Mgr. Monika Jokalová