S) Na slovíčko o Šalianskom Maťkovi a Timravinej studničke

22.03.2020 20:08
Kultúra a umenie

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

D ňa 10. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej prózy s názvom Šaliansky Maťko. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa. V 1. kategórii sa na prvom mieste umiestnila Alžbeta Gajdošová. V 2. kategórii sa na 1.mieste umiestnila Katarína Valentínyová. V 3. kategórii patrilo 1. miesto Tamare Kminiakovej. Všetkých súťažiacich hodnotila porota, ktorej členmi bola pani asistentka Čániová a pani učiteľky Čepková a Kaputová. Dňa 09. 10. 2019 sa uskutočnilo na našej škole aj školské kolo súťaže prednesu slovenskej prózy Timravina Studnička. V prednese si svoje „sily“ zmerali žiaci 1. a 2. stupňa. V prvej kategórii prvé miesto nebolo udelené. V druhej kategórii sa na prvom mieste umiestnila Terézia Halgašová. V tretej kategórii sa z prvého miesta mohla tešiť Bianka Pinková. Žiakov školy hodnotili pani učiteľky Čepková, Kaputová a Joklová.Všetkým úspešným recitátorom, ktorých recitačný talent bol odmenený potleskom a diplomom, blahoželáme.

(L.M.)