O) Oslobodenie obce

22.03.2020 20:08
Spoločnosť

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na časopis

K oniec mesiaca január sa niesol v znamení osláv výročia oslobodenia obce Málinec. Aj tohto roku 24.januára 2020 sme si pripomenuli dátum, ktorý je spomienkou na hrôzy, ktoré so sebou priniesla druhá svetová vojna. Obyvatelia obce Málinec sa stretli v spoločenskom dome, aby si uctili pamiatku padlých bojovníkov, ktorí v obci bojovali za slobodu. Na začiatku oslavy sa prítomným prihovorila kultúrna referentka obce, ktorá zároveň privítala vzácnych hostí. Po ich spomienkových prejavoch nasledoval program našich najmenších detí, ktorý pripravila materská škola. Svojou troškou prispeli aj žiaci Základnej školy v Málinci, ktorí svojím spevom a tancom obohatili piatkové slávnostné popoludnie. Ako býva zvykom, na konci spomienkovej oslavy sa k pomníku padlým položili vence a streľbou z pušky sa uctila pamiatka tých, ktorí stáli za oslobodením obce Málinec.

(N.K.)

Fotogaléria k článku