5b MAGICKÝ NOVEMBER

20.12.2023 16:16
Spoločnosť

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

Dňa 26.10.2022 sa na našej škole uskutočnila strašidelná noc, ktorá bola pripravená pre žiakov školského klubu detí a žiakov druhého stupňa.

Akcia sa začala o 17:30 hod. kde sa nám žiaci predviedli vo svojich maskách promenádou po vestibule školy. Po promenáde boli žiaci presunutí do tried, kde ich čakali súťaže so sladkou odmenou a neskôr si pochutnali na pizzi. Po tomto občerstvení plní síl sme sa vybrali na strašidelnú prechádzku ulicami našej obce. Vyvrcholením programu bola filmová noc, počas ktorej sa deti postupne poukladali na spánok. Ráno po prebudení žiaci odišli domov s peknými zážitkami.

V ŠKD ale nezabúdame ani na to, čo je pre nás v tomto čase najdôležitejšie – spomienka na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Preto sme aj v tomto roku navštívili miestne cintoríny.

K. Starove