Deň materinského jazyka

27.02.2020 09:47
Kultúra a umenie

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na časopis

UNESCO v roku 1999 vyhlásilo 21. február za Medzinárodný deň materinského jazyka.  Aj v našej škole sme sa rozhodli pripomenúť si tento deň rôznymi aktivitami. Pani učiteľky na I. stupni pracovali s textom rozprávky Ako psíček s mačičkou umývali dlážku. Tretiaci, zdatní čitatelia, ju prečítali prvákom a potom sa zahrali na ilustrátorov a kreslili k textu rozprávky ilustrácie. Prváci vyfarbovali vlastný obrázok- ilustráciu a urobili si výstavku. Druháci riešili hádanky podľa abecedy a preverili si, či ich náhodou naša abeceda „nezjedla“ a či pamätajú všetky písmenká. Štvrtáci sa hrali na redaktorov a novinárov- pripravovali si a realizovali interiew. Pani učiteľky SJL na II. stupni pre žiakov 5. ročníka pripravili prácu s hlaholikou, ich úlohou bolo v hlaholike napísať svoje meno a priezvisko. Ako sa presvedčili, nebolo to až také jednoduché a niektorí sa s prepisom riadne potrápili. Šiestaci hláskovali mená našich významných osobností (Štúr, Hurban, Hodža, Konštantín- Cyril, Metod,...) a na každé písmeno písali vlastnosti začínajúce sa tým istým písmenom, ktoré museli mať, aby boli v práci pre náš národ takí úspešní. Siedmaci tvorili tajničky, ktorých riešením boli mená našich významných národných dejateľov. Žiaci 8. ročníka tvorili časový graf vývinu nášho spisovného jazyka, doplnený obrázkami osobností, ukážkami písma používaného v našej krajine od Veľkej Moravy až po súčasnosť. Deviataci sa pokúšali preštylizovať do súčasnej podoby spisovného jazyka články z novín „Národnie noviny“ z 13. marca 1873. A dalo im to poriadne zabrať. Zábavná forma hodín slovenčiny spestrila deň nielen žiakom, ale i učiteľom. Aj sme sa zabavili, ale aj niečo nové naučili a získali nové poznatky.

Danuša Čačková