Vianoce

27.11.2019 22:28
Kultúra a umenie

Autor : Janka Hankoščáková, ZŠ Komenského, Michalovce

Späť na časopis

Vianoce

Stromček sa nám ligoce,

prichádzajú Vianoce.

Vianoce sú pekné sviatky,

máme z toho všetci zmätky.

Hviezdy, sviečky, zvončeky,

ozdobia nám stromčeky.

Medovníčky, perníčky,

ľúbia všetky detičky.

Pod stromčekom balíčky,

od otecka, mamičky.

Pokoj, lásku v hojnosti,

dni prežité v radosti.


Jana Hankoščáková 7. b