Svätý Mikuláš

03.12.2019 17:52
Kultúra a umenie

Autor : Benjamín Jurmák, ZŠ Soľ

Späť na časopis

Čaute kamoši!

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete zaujímavosti o mužovi, na ktorého v týchto dňoch čakajú všetky deti. 🙂

Svätý Mikuláš. Ten svätý muž bol biskupom v Myre. Patrí k svätým, ktorým vzdávajú úctu po celom svete. Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre postavené na jeho česť. Narodil sa pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). V meste Myra, ktoré ležalo neďaleko mora, sa stal biskupom. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Doma dostal dobrú výchovu. Zachovával pôst. Hovorí sa, že v stredu a piatok jedol iba raz, aj to až večer. Rodičia zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať chudobným. Z jeho života poznáme viaceré legendy, ktoré hovoria o jeho skutkoch viažucich sa práve na súcit, ktorý mal s biednymi. Známy je príbeh o jednom občanovi menom Patary, ktorý prišiel o všetky svoje peniaze. Mal tri dcéry. No nemohol ich vydať, pretože nemal pre ne veno. A tak sa rozhodol pre zúfalý čin. Chcel ich dať na prostitúciu. Mikuláš sa to dozvedel, a tak zobral mešec zlata a v noci pod rúškom tmy ho dal mužovi do okna. Malo to byť na veno najstaršej dcéry. To sa opakovalo druhý aj tretí raz, zakaždým pre ďalšiu dcéru. Muž ho na tretí raz spozoroval a bol mu veľmi vďačný. Ďalšie príbehy hovoria o tom, ako zachránil troch námorníkov počas búrky, ako vzkriesil troch mládencov a zachránil troch mužov neprávom odsúdených na smrť. Za patróna ho teda majú aj námorníci, obchodníci, majitelia záložní alebo lekárnici. Keďže bol svätý Mikuláš známy svojou štedrosťou, zachoval sa zvyk na jeho sviatok obdarovávať najmä deti drobnými darčekmi.

Zomrel v pokročilom veku a životopisy jednomyseľne tvrdia, že bol pochovaný vo svojom biskupskom sídle Myra. V 11. storočí však Myru obsadili moslimovia, a tak roku 1087 boli pozostatky sv. Mikuláša prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari. Tam postavili chrám, ktorý mu zasvätili. Za čias cisára Justiniána bol aj v Konštantínopole postavený chrám na počesť sv. Mikuláša. Jeho sviatok si uctievali v celom vtedajšom známom kresťanskom svete. Na byzantských pečatiach sa jeho obraz objavuje častejšie než obraz kohokoľvek iného. V neskoršom stredoveku mu bolo iba v Anglicku zasvätených skoro štyristo kostolov.

Fotogaléria k článku