Gajdošská vandrovka

16.10.2019 19:37
Kultúra a umenie

Autor : Natália Kasanová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na časopis

Ľudová hudba a ľudové umenie má svoje neobyčajné čaro. Na podporu slovenskej gajdošskej tradície, ktorá bola pred štyrmi rokmi zapísaná do svetového zoznamu nehmotnej kultúry UNESCO, bol zameraný aj výchovný koncert o gajdách pod názvom Gajdošská vandrovka. Žiaci našej školy sapútavou formou zoznámili s fenoménom gajdošskej kultúry a s ďalšími pastierskymi ľudovými hudobnými nástrojmni. Zistili, z akých sú materiálov, a ako sa na nich hrá. Majster muzikant, pán Drahoš Daloš, si so sebou priniesol rôzne ľudové nástroje. Tento pán sa venuje výrobe fujár a pre žiakov si pripravil multimediálne ukážky z procesu jej výroby. Sluchu všetkých prítomných ulahodil nádhernou hrou nielen na fujare, ale aj gajdách a rôznych píšťalách, ktoré tiež vyrobil. Mladí muzikanti, naši žiaci, si vyskúšali gajdy, píšťalky, fujaru, okaríny či drumble. Nedali sa zahanbiť, keď chytili do ruky tieto majestátne nástroje a začali hrať. Spoločne si zaspievali niekoľko ľudových piesní. Naše slovenské piesne sprevádzané hrou ľudových nástrojov sú naozaj nádherné a vzácne. Preto je potrebné propagovať a popularizovať tradičné kultúrne symboly, medzi ktoré patria aj gajdy. Ďakujeme pánovi Drahošovi Dalošovi, že zavítal do našej školy a priblížil žiakom hudobné nástroje, ktoré tak často nevidia.