Vystúpenie ako dar

06.11.2023 19:54
Kultúra a umenie

Autor : RNDr.. Nikola Chochrunová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na články autora

 S mladšími žiakmi  sme sa vybrali do obce Nová Sedlica, kde sme v Dennom stacionári potešili ich klientov krátkym kultúrnym programom. Spoločne sme si teda pripomenuli mesiac Úcty k starším, prajeme im hlavne pevné zdravie a veľa šťastných dní v kruhu najbližších.