Duchnovičov Prešov

04.06.2022 20:48
Kultúra a umenie

Autor : RNDr.. Nikola Chochrunová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na články autora

Sviatok rusínskeho slova. Aj takto môžeme nazvať súťaž v prednese poézie, prózy, vlastnej tvorby, malých scénických foriem, duchovného prednesu a ľudového rozprávania v rusínskom jazyku Duchnovičov Prešov. Organizátormi okresného kola bola Okresná organizácia ROS v Snine a Centrum voľného času v Snine. Účastníci tohto podujatia sa 25. mája 2022 stretli v Klube kultúry Združenia vysídlencov vodárenskej nádrže STARINA. 

Naša škola získala nasledujúce umiestnenia:

POÉZIA - Alexis Wienerová 3. miesto, Nina Hrustičová 2. miesto, Rebeka Ruňaninová 2. miesto a Jana Čurhová 1. miesto.

PRÓZA - Ján Michalco 1. miesto.

V kategórií divadelné scénky si naša škola odnáša 1. miesto v oboch kategóriách. Víťazi každej kategórie budú reprezentovať náš okres a našu školu na celoslovenskej súťaži 13.6.2022 v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Srdečne GRATULUJEME všetkým!

Fotogaléria k článku