Deň matiek

17.05.2022 19:08
Kultúra a umenie

Autor : RNDr.. Nikola Chochrunová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na články autora

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým MAMÁM. Aj žiaci našej školy si spolu s pani učiteľkami pripravili krásny program pre všetky mamky, babky a tety. Pásmo piesní a básní začali naši najmenší žiaci materskej školy, pokračovali žiaci 1. až 4. ročníka, žiaci ŠKD, žiaci 7. ročníka a hudobný krúžok pod vedením pani učiteľky Mgr. Zimovčákovej. Ďakujeme všetkým za hojnú účasť.

Fotogaléria k článku