Letná láska

20.06.2019 12:38
Kultúra a umenie

Autor : Ivana Jendžejovská, ZŠ Komenského, Trebišov

Späť na články autora

Letná láska


Prišlo leto,

prišla láska

ako izolačná páska....


Bolo to krásne,

a preto píšem tieto

básne...


Zohriati sme

v teplej láske,

v tom prekrásnom

zlatom klase...


Koniec leta

koniec lásky,

píšem koniec

tejto básne...


Ivana Jendžejovská