Básne našich žiakov III

26.03.2024 14:39
Kultúra a umenie

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Už je to pár dlhých rokov,

čo sme spravili niekoľko dôležitých krokov.

Zo škôlkárov na školákov,

zo štvrtákov na piatakov.


A my všetci dobre vieme,

nie všetkému rozumieme.

Naši dobrí učitelia,

pomáhajú, ak je treba.


Máme dobré vyučovanie,

učíme sa spodobovanie,

slovina je veľká veda,

nie však ako prírodoveda.


Biológia nás volá,

na prechádzku do lesa.

Na geografii zas spoznávame

sopky a plesá.


Všetci radi telocvik máme,

vybíjanú si spolu zahráme.

Na matike všetci hravo,

počítame so zábavou.


50. výročie oslavujeme,

všetko najlepšie prajeme.

Našej milej školičke,

venujeme kytičku.


Tamarka, Lea, Bia, Laura, Dominika, Tamia - 5.A
Škola Bernolákova

každý deň nás volá.

Od jednotky do deviatky,

učíme sa aj cez sviatky.


Šestnásť rokov dávno mala,

veľmi dlho sa zachovala.

Päťdesiatku oslavuje,

každý sa tu vytešuje.


Dokonca aj súrodenci,

vedia všetky tieto veci.

Veď aj naši rodičia,

o tejto škole dobrorečia.


Nikdy sa tu nenudíme,

vždycky niečo vystrojíme.

Cez prestávky smejeme sa,

cez hodiny učíme sa.


Tara, Kristína, Barbora, Sára - 7.B
Škola hraje farbami

ako dúha na nebi.

Modrá ako obloha,

nikto jej neodolá.

Žltá ako vežiaky,

ktoré stoja oproti.

50 rokov stojí rovno,

ani tehla nespadla.

Keby sa tak dačo stalo,

asi by som odpadla.


Amélia, Katka - 7.B