KVET Lupienok 2023

14.12.2022 20:21
Kultúra a umenie

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na články autora

Akcia: KVET Lupienok 2023 je jazykovo-prírodovedno-umelecký projekt pre jednotlivcov

Popis: medzinárodný

            postupový

            dištančný

Cieľ: prepojenie predmetov SJL, ANJ a PDA

         rozvíjanie tvorivosti, schopností a zručností žiakov v anglickom jazyku

Aktivita: tvorba veršovaného herbáru

                príprava projektu

Kto: vybraní žiaci 4.ročníka

Kedy: október – november 2022

Súťažiaci: 4.A Alexandra Lukáčová

                  4.B Šimon Dargó, Karin Kováčová

                  4.C Lea Dragošková, Zoja Števkovová

Postupujúci do ďalšieho kola: 4.A Alexandra Lukáčová

                                                      4.B Šimon Dargó

                                                      4.C Zoja Števkovová

Finále: v rámci SR do 30. 1. 2023


Sme pyšní na našich štvrtákov. Teší nás ich tvorivosť, aktivita a predovšetkým záujem o cudzí jazyk.