Vianočná akadémia

19.12.2019 11:38
Kultúra a umenie

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na články autora

"Každý deň budú vraj Vianoce..."
    Aj s touto myšlienkou sme si my, žiaci ZŠ s MŠ Bajerov, pri príležitosti najkrajších sviatkov v roku - Vianoc, pod vedením našich učiteľov pripravili program, aby sme si v predvianočnej nálade priblížili čaro Vianoc.

    Vianočná akadémia sa uskutočnila v nedeľu 15.12. 2019 v priestoroch našej školy. Pri vchode do školy hostí vítali žiačky VI. A spolu s triednou učiteľkou. Všade vládla vianočná atmosféra, chodba školy bola premenená na biele čarovno. Nechýbal ani veľký betlehem. Programom sprevádzali žiačky IX. ročníka. Po príhovore pána riaditeľa postupne vystúpili deti MŠ,žiaci 1. a 2. stupňa aj žiačky navštevujúce ZUŠ. Na záver zaznela pieseň Tichá noc v angličtine, nemčine, ale aj slovenčine, kedy sa k nám spevom pridalo aj publikum. Svetlá zhasli, svietili len vianočné svetielka a my všetci sme si takto spevom pripomenuli, že Vianoce sa nezadržateľne blížia.
Napokon zazneli ešte slová pána starostu a pána riaditeľa.

    Po vystúpení sa konala vianočná burza, kde ste si mohli zakúpiť náš školský časopis Stopa, ale aj krásne vianočné svietniky, venčeky. Peniažky z burzy budú odovzdané ľuďom, ktorí prišli o svoje domovy pri výbuchu plynu v Prešove. Myslím, že sa tohtoročná akadémia všetkým páčila. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.

    Kiežby tie pocity vianočnej atmosféry ostali v nás čo najdlhšie, nielen v čase Vianoc.