Valentín

05.02.2021 19:35
Kultúra a umenie

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na články autora

          Valentín alebo Deň zaľúbených sa každoročne oslavuje 14. februára na počesť sv. Valentína, ktorý zomrel sťatím v tento deň v roku 269. A kto to bol sv. Valentín? 

            Bol to kňaz a lekár, ktorý aj napriek zákazu cisára Claudia II sobášil ľudí Keď sa o tomto čine dozvedel cisár, dal ho uväzniť. Vo väzení Valentín ošetroval chorých kresťanov a pred popravou vyprosil uzdravenie u Všemohúceho pre dcéru žalárnika, ktorá bola slepá a hluchá. Po uzdravení žalárnikovej dcéry žalárnik uveril moci Ježiša Krista a dal sa s celou svojou rodinou pokrstiť. 

          Každá krajina má svoje zvyky na tento deň, aj my máme ten svoj: Spomenúť si na svojich najdrahších a ukázať im ako si ich vážime a ako ich máme radi, a preto ich potešíme nejakou maličkosťou.