Pranostiky v decembri

05.12.2020 14:13
Kultúra a umenie

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na články autora

Keď je december studený, vždy je s úrodným rokom spojený.

Keď v decembri mrzne a sneží úrodný rok na to beží. 

Aká zima v decembri, také teplo v júni. 

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš. 

Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice. 

Zelené Vianoce - biela Veľká noc. 


4.12. - sv. Barbora

  • Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc. 
  • Po svätej Baruši daj pozor na uši. 
  • Svätá Barbora ťahá sane do dvora. 

Pár viet o svätej Barbore:

    Svätá Barbora bola šľachtičná z Malej Ázie, neskôr mučenica a svätica. Vzhľadom na to, že o živote svätej Barbory niet historických záznamov, sú údaje založené iba na legendách. Podľa jednej z nich sa narodila bohatému pohanskému šľachticovi Dioskorovi. Ten, aby ju uchránil pred kresťanskými vplyvmi, dal pre ňu postaviť vežu, do ktorej ju uväznil. Barbora sa aj napriek tomu stála kresťankou, keď ju v otcovej neprítomnosti tajne pokrstil kňaz prestrojený za lekára. Aby dokázala svoju vieru v Krista, dala vo veži murárom vysekať k dvom existujúcim oknám ešte jedno tak, aby jej navždy symbolizovali najsvätejšiu Trojicu. Otec sa po príchode veľmi rozhneval a chcel ju zabiť. Barbore sa podarilo ujsť do lesa, kde sa pred ňou zázračne otvorila skala, ktorá sa stala jej úkrytom. Vďaka zrade istého pastiera ju však otec chytil a vydal ju úradom. Podstúpila rôzne muky. Podľa legendy bol jej katom vlastný otec, ktorý zahynul okamžite po vykonaní rozsudku. 


6. 12. - sv. Mikuláš

  • Keď je na svätého Mikuláša peknô, v januári pole je bielô. 
  • Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok. 
  • Na svätého Mikuláša už je zima celá naša. 

Pár viet o svätom Mikulášovi:

    Svätý Mikuláš z Myry bol biskup. Narodil sa v maloázijskom gréckom meste Patara. Ako biskup pomáhal kresťanom, ktorý boli prenasledovaní počas vlády Diokleciána. Zachránil mnoho odsúdených kresťanov i vďaka svojmu bohatstvu. Jeho najznámejším činom je záchrana troch dcér. V meste žila jedna rodina, ktorej otec prišiel o všetky peniaze, a jeho tri dcéry nemali peniaze na veno. Keď sa to dozvedel Mikuláš, v noci dal do mešca peniaze a položil ich na okno domu, v ktorom rodina bývala. 


13.12. - sv. Lucia

  • Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace. 
  • Keď príde Lucia, nájde ju už zima. 
  • Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. 
  • Svätá Lucia je kráľovnou zimy. 

Pár viet o svätej Lucii:

    Svätá Lucia je jedna z katolíckych a pravoslávnych svätých. Pochádzala z dobre situovanej rodiny, ale rozdala svoj majetok i plánované svadobné veno chudobným. Udali ju úradom ako kresťanku, za čo podstúpila mučenícku smrť. Známa je legenda, podľa ktorej si vylúpila oči, aby sa nemusela vydať za pohanského ženícha, za čo ju Panna Mária obdarila ešte krajšími očami. 


    Pranostika je ľudová múdrosť, ktorá vznikala na základe dlhodobého pozorovania prírodných javov. Naši predkovia sa podľa týchto pranostík v minulosti riadili a verili im. Ako je to dnes?