Medzinárodný deň materinského jazyka

01.03.2021 15:04
Kultúra a umenie

Autor : Dominika Tarjanová, ZŠ s MŠ Bajerov

Späť na články autora

Slovenčina moja milá, 

ty si môjmu srdcu blízka a nie iná. 

21. februára sviatok svoj máš, 

ty krásny slovenský jazyk náš. 

V tento deň si ťa pripomíname, 

že vlastný jazyk slovenský máme. 

Každý deň týmto jazykom rozprávame 

či pri otcovi, či pri mame. 

Ty si naša štátna okrasa, 

každý Slovák jasá.