SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov

Adresa : Kmeťovo stromoradie 1, 08001 Prešov
Na SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove majú všetci záujemci možnosť študovať v študijnom odbore praktická sestra a učebnom odbore sanitár, a to v dennom ako aj večernom štúdiu. Škola ponúka okrem odbornej formácie aj duchovnú formáciu v kresťanskom duchu. Počas štúdia je možnosť vyskúšať si odbornú prax nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Odborné stáže v zahraničí (napr. Praha, Brno, Záhreb) sa darí realizovať najmä prostredníctvom zapojenia do projektu Erasmus+. Máme kvalitne vybavené odborné učebne a erudovaných pedagogických zamestnancov. Máme vlastný školský internát s jedálňou, ktorý je hneď vedľa školy. Poskytujeme bohatý duchovný život a vytvárame rodinnú atmosféru v škole aj na internáte.