Stred. zdravot. škola, Moyzesova, Košice

Adresa : Moyzesova 17, 04176 Košice
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17 v Košiciach vzdeláva stredných zdravotníckych pracovníkov - odborníkov s medicínsko-technickým zameraním. Absolventi základnej školy môžu študovať v odboroch asistent výživy, farmaceutický laborant, očný optik, zdravotnícky laborant, zubný asistent. Škola poskytuje vzdelanie aj pre absolventov strednej školy v odbore zubný technik, rádiologický asistent, diplomovaný optometrista. Absolventi našej školy majú široké uplatnenie v zdravotníctve.


Škola ešte nemá publikované články.

Hore