SZŠ M.T.Schererovej, Dončova, Ružomberok

Adresa : Dončova 7, 03401 Ružomberok
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej v Ružomberku poskytuje stredné odborné vzdelávanie a prípravu. Sme škola s tridsať ročnou tradíciou v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. V súčasnosti poskytujeme vzdelávanie v študijnom odbore praktická sestra. Vo večernej forme štúdia poskytujeme vzdelávanie v študijnom odbore praktická sestra a v učebnom odbore sanitár. Okrem teoretickej a praktickej prípravy našich žiakov sa venujeme aj rôznym mimoškolským aktivitám, edukačnej činnosti určenej pre žiakov základných, stredných škôl v Ružomberku a okolí. Naše aktivity sú zamerané aj na preventívnu zdravotno-výchovnú činnosť laickej verejnosti.