Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Adresa : Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany

Kontakt školy

https://www.studentskycasopis.sk/stredna-skola/stredna-odborna-skola-techniky-a-sluzieb-tovarnicka-topolcany/8732
Tovarnícka 1609, 95582 Topoľčany
souto@nextra.sk
0385321256
https://sostovar.edupage.org/?

Typ : Stredná odborná škola
Uchádzači : Deviataci

Hore