SOŠ pedagogická Kmeťovo stromoradie, Prešov

Adresa : Kmeťovo stromoradie 5, 08001 Prešov
Stredná odborná škola pedagogická je strednou školou, ktorá pripravuje absolventa pre uplatnenie v praxi a na ďalšie vysokoškolské štúdium. Integrovaný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je odborom, ktorý pripraví kvalifikovaných odborníkov, schopných vykonávať výchovno-vzdelávaciu prácu v predškolských zariadeniach a v školských kluboch. Absolvent študijného odboru 7670 M pedagogický asistent získa vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na vykonávanie práce asistenta učiteľa. Umožnia mu ľahšie sa rozhodovať pri voľbe svojho ďalšieho vzdelávania a lepšie sa adaptovať na podmienky vysokoškolského štúdia, zvlášť na fakultách, ktoré pripravujú budúcich učiteľov.