SOŠ obchodu a služieb, Ul. 1. mája, Púchov

Adresa : Ul. 1. mája 1264, 02029 Púchov
Prvá písomná zmienka o učňovskom školstve v Púchove je z roku 1924. Škola niesla názov Všeobecná učňovská škola a mala správcu a štyroch učiteľov, učilo sa v nej 49 žiakov v profesiách kolár, mlynár, krajčír, stolár, kováč, pekár, murár, debnár, obuvník, garbiar, zámočník, holič, papučiar, kupec, maliar a sedlár. "Súčasná" Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov je škola zameraná na komplexnú prípravu žiakov: v študijných odboroch - hotelová akadémia, obchodný pracovník, kuchár, čašník servírka, kozmetik, pracovník marketingu v učebných odboroch - čašník servírka, kuchár , predavač, hostinský, kaderník, cukrár a v odbore určenom pre absolventov učebných odborov na získanie maturity: nadstavbové štúdium - spoločné stravovanie, vlasová kozmetika. Študenti získavajú svoje praktické zručnosť v odborných učebniach v priestoroch školy: školská kuchyňa, školská jedáleň, školský bufet, cukráreň, ale i v školských závodoch: Hotel Študent v Považskej Bystrici a kaderníctvo Viky v Púchove.