SOŠ obchodu a služieb S.Jurkoviča, Sklenárova, Bratislava

Adresa : Sklenárova 1, 82109 Bratislava-Ružinov
Naša škola svojím zameraním na prípravu budúcich zamestnancov pre obchod a služby s ním spojené má viac ako 50-ročnú tradíciu. V súčasnosti je jedinou školou v kraji, ktorá pripravuje žiakov práve pre potreby obchodu. Ide o prípravu nielen predavačov, ako prvého kontaktu so zákazníkom, ale aj zamestnancov stredného manažmentu, ktorých my – zákazníci nevidíme, ale bez ktorých by firma nemohla úspešne fungovať - zamestnanci, ktorí zabezpečujú prevádzku obchodných spoločností, vedú ich ekonomiku, účtovníctvo, prípadne zabezpečujú reklamu.