Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského, Banská Bystrica

Adresa : Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
Nie je zadaný stručný popis školy.

Škola ešte nemá publikované články.

Hore