SOŠ gastronómie a služieb, Prešov

Adresa : Sídl. Dukl. hrdinov 3, 08001 Prešov
Naša škola 130 rokov stojí na pevných základoch. Stredobodom nášho záujmu bol a je študent. Možnosť štúdia s výučným listom, maturitou, nadstavbovým i pomaturiným štúdiom. Cieľom školy je skvalitňovať vzdelávací proces, modernizovať výuku, prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce a vytvárať priaznivé podmienky sebarozvoja našich žiakov. V spolupráci s duálnym vzdelávaním vytvárame podmienky profesionálneho rozvoja s praktickým využitím reálneho podnikateľského prostredia v gastronómii, obchode a službách.