SOŠ elektrotechnická, Sibírska ul., Trnava

Adresa : Sibírska 1, 91701 Trnava
Stredná odborná škola elektrotechnická poskytuje vyššie sekundárne vzdelávanie (úplné stredné odborné vzdelanie) v skupinách študijných odborov, učebných odborov a duálne vzdelávanie v skupine študijných odborov. Škola má moderné odborné učebne, laboratóriá a dielne, veľkú telocvičňu, tenisové kurty v telocvični, športový areál, futbalové ihrisko a atletickú dráhu, posilňovňu, kde majú žiaci možnosť športového vyžitia. Žiaci môžu získať zváračský preukaz a §21 vyhlášky 508/2009 Z.z. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Škola sa zapája do mnohých projektov, na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni. Využívame ponuky súťaží a projekty Trnavského samosprávneho kraja a rozvíjame spoluprácu s externými spoločnosťami.