SŠ, Školská 7, Banská Bystrica

Adresa : Školská 7, 975 90 Banská Bystrica
Spojená škola Školská 7, Banská Bystrica patrí medzi najvýznamnejšie výchovno- vzdelávacie inštitúcie stredného odborného vzdelávania na Slovensku. Má celoregionálny charakter, pretože ju navštevujú žiaci z miest a obcí celého Banskobystrického regiónu. Zabezpečuje prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch v profesiách, ktoré pokrývajú v celej šírke odvetvie strojárskeho, automobilového, elektrotechnického priemyslu a tiež obchodu a služieb. Odbory vzdelávania na škole sú veľmi moderné a mimoriadne žiadané, no zároveň sú charakteristické vysokým tempom inovácií. Ak si chce škola zachovať pozíciu v rámci výchovno - vzdelávacieho systému v regióne, musí neustále inovovať svoje učebné a študijné odbory, zavádzať najprogresívnejšie vyučovacie metódy a moderné didaktické pomôcky. Spojenú školu tvoria 3 organizačné zložky: Stredná odborná škola automobilová, Školská 7 Stredná odborná škola elektrotechnická, Zvolenská cesta 18 Stredná odborná škola podnikania, Školská 7,


Škola ešte nemá publikované články.

Hore