Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Adresa : Masarykova 24, 08001 Prešov
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov je školou ekonomického zamerania