SOŠ techniky a služieb, Laskomerského, Brezno

Adresa : Laskomerského 3, 97746 Brezno

Kontakt školy

https://www.studentskycasopis.sk/stredna-skola/sos-techniky-a-sluzieb-laskomerskeho-brezno/8761
Laskomerského 3, 97746 Brezno
sekretariat@sostasbr.sk
0486304015, 0949006841, 0486304047,0917 275 878- r

Typ :
Uchádzači : Všetci uchádzači

Hore