Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, Trnava

Adresa : Daxnerova 6, 91792 Trnava
Stredná zdravotnícka škola v Trnave má vyše 70-ročnú tradíciu. V súčasnosti sú na škole aktivované štyri štvorročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou: 5370M masér, 5361 M praktická sestra, 5308 M zdravotnícky laborant a 5311 M farmaceutický laborant. Škola ponúka aj nadstavbové trojročné vyššie odborné štúdium v odbore: 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut a 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra, ukončené absolventskou skúškou. Pre záujemcov o externú formu štúdia škola ponúka dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium ˗ večerné v študijnom odbore 5361 N praktická sestra, ukončené maturitnou skúškou a jednoročné externé večerné štúdium v učebnom odbore 5371 H sanitár, ktoré je ukončené záverečnou skúškou.