Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského

Adresa : Vysokoškolákov 13, 01008 Žilina
Nie je zadaný stručný popis školy.

Škola ešte nemá publikované články.

Hore