Gymnázium Šrobárova, Košice

Adresa : Šrobárova 1, 04223 Košice
História našej Šrobárky siaha do roku 1891, je teda jednou z najstarších škôl v Košickom kraji. To, že má taký úctyhodný „vek“, a stále v nej pulzuje študentský život, svedčí o pretrvávajúcom záujme o štúdium u mnohých generácií našich žiakov. Štýlová historická budova s výbornou polohou a dostupnosťou je medzi košickými gymnáziami najvyhľadávanejšou. Dnes je to moderná dynamická škola s dvadsiatimi triedami a 600 žiakmi. Zárukou kvalitného vzdelania sú pedagógovia, zahraniční lektori, vysokoškolskí učitelia a odborníci z praxe, rešpektujúci rozmanité osobnosti žiakov. Najdôležitejším poslaním nášho gymnázia je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Renomé nám tvoria naši absolventi, medzi ktorými sú významné osobnosti z oblasti vedeckého, umelecko-kultúrneho či spoločensko-politického života.


Škola ešte nemá publikované články.

Hore