Gymnázium, Š. Moyzesa, Ružomberok

Adresa : Š. Moyzesa 21, 03413 Ružomberok
Gymnázium s osemročným a štvorročným vzdelávacím programom.