Gymnázium Mládežnícka, Šahy

Adresa : Mládežnícka 22, 93601 Šahy
CHARAKTER ŠTÚDIA 5-ročné denné vyučovanie v slovenskom a anglickom jazyku rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov BIO, DEJ, CHE, INF v anglickom jazyku zameranie na prírodovedné predmety PONÚKAME medzinárodne uznávaný certifikát na overenie počítačovej gramotnosti ECDL možnosť štúdia ďalšieho cudzieho jazyka – nemecký jazyk vykonanie štátnej jazykovej skúšky na úrovni C1-C2 medzinárodné jazykové skúšky Cambridge moderne vybavené učebne, laboratóriá moderné didaktické pomôcky programovateľné LEGO stavebnice