Gymnázium M. Kukučína, Clementisova, Revúca

Adresa : Clementisova 1166, 05001 Revúca
Pár slov o škole: sme škola, ktorej korene siahajú do roku 1862, kedy bolo v Revúcej založené Prvé slovenské gymnázium. Napriek mnohým prekážkam v časoch národného útlaku sa snažilo o rozvoj vzdelanosti a kultúry. Poslednú etapu svojej histórie začalo písať po druhej svetovej vojne. Dnes je gymnázium všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná škola, ústretová k požiadavkám žiakov, poskytujúca vzdelanie v štvorročnom. Tradične sa tu koná Študentská vedecká konferencia, 24 - hodinový športový maratón, Noc v knižnici či Gymnaziálny bál. Absolventi školy sú jazykovo zdatní ľudia schopní využívať IT v bežnom živote a sú pripravení na štúdium na VŠ. Naše top: medzinárodný projekt Svet priateľov (Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Litva, Česko), úspešnosť absolventov na VŠ v SR aj v zahraničí, Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, Škola podporujúca zdravie, tanečná a spoločenská výchova, kurzy - plavecký, lyžiarsky , ochrany života a zdravia človeka, zľavy na vodičské oprávnenie, ISIC, spoločné stretnutia všetkých absolventov školy. Výhody školy: bazén a sauna, telocvičňa, posilňovňa, športové ihriská, jedáleň, spoločenská miestnosť, učebne - odborné, jazykové, kreatívna, knižnica, WiFi, individuálny prístup k žiakom, práca s nadanými žiakmi, práca s integrovanými žiakmi. Krúžky organizované školou: matematický, anglického jazyka, nemeckého jazyka, literárny, vlastnej tvorby, geografický, programovací, regionálnej histórie, aplikovanej ekonómie, plavecký, basketbalový, florbalový, bedmintonový, futbalový. Študijné odbory: 4-ročné gymnázium (7902 J gymnázium) voliteľné predmety v 3.a 4. ročníku, seminár z rozširujúcej matematiky ako základ vysokoškolskej matematiky, 5-hodinová dotácia anglického jazyka s posilnením konverzácie, vyučovanie anglického aj nemeckého jazyka, študentská firma;


Škola ešte nemá publikované články.

Hore