Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

Adresa : Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce

Kontakt školy

https://www.studentskycasopis.sk/stredna-skola/gymnazium-l-stura-michalovce/9306
Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce
skola@gymnmi.svcmi.sk, petrova.adria@gmail.com
056/6441346
www.spsgmi.edu.sk

Typ :
Uchádzači : Všetci uchádzači

Hore