Gymnázium, Kukučínova, Poprad

Adresa : Kukučínova 4239/1, 05839 Poprad
Mnohí rodičia a starí rodičia našich súčasných žiakov sú našimi absolventmi. Sme typom "rodinného gymnázia". Citlivý a individuálny prístup učiteľov ku žiakom prispieva k dobrým vzťahom a pozitívnej pracovnej atmosfére. Prírodovedné a humanitné vzdelanie dopĺňame od školského roka 2023/2024 aj cielenou podporou výučby v anglickom jazyku.