Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova, Senec

Adresa : Lichnerova 69, 90301 Senec
Naša škola ponúka vyučovanie v moderne vybavených odborných učebniach a laboratóriách s cieľom kvalitného a zážitkového učenia. Pripravujeme našich študentov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí. Vyučujeme cudzie jazyky: anglický, nemecký, ruský, francúzsky. Kladieme dôraz na individuálny prístup a vytvárame pozitívnu klímu na vyučovaní. Od 3. ročníka ponúkame širokú škálu voliteľných predmetov. Študenti majú možnosť zapájať sa do medzinárodných projektov, súťaží a pestrých mimoškolských aktivít.


Škola ešte nemá publikované články.

Hore