Cirk. gymnázium Š.Mišíka, Spišská Nová Ves

Adresa : Radničné námestie 271/8, 05201 Spišská Nová Ves
Naša škola v "srdci" Spišskej Novej Vsi ponúka študentom úplne stredné všeobecné vzdelanie podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v štvorročnom študijnom programe 7902 J gymnázium. Je otvorená pre všetkých študentov, ktorí sa chcú kvalitne vzdelávať a osobne i duchovne formovať. Naším najdôležitejším cieľom je pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách v súlade s kresťanskými zásadami života.