Rebríčky podľa žánrov

Filter

Zobrazený rebríček: Spravodajca mesiaca - január 2020

Späť na úvod

Poradie Meno novinára Zo školy
1 Dominika Tarjanová ZŠ s MŠ Bajerov
2 Martin Reis ZŠ Čaňa
3 Monika Takácsová ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava
4 Natália Kasanová ZŠ s MŠ Vavrečka
5 Renáta Pástorová Szappanosová ZŠ Gemerská, Plešivec
6 Beáta Fülöpová Evanjelická ZŠ, Daxnerova, Rimavská Sobota
7 Alena Removčíková Súkr. spojená škola European Englisch School, Solivarská, Prešov
8 Salomé Dimaso ZŠ Pavla Horova, Bratislava
9 Vanesa Jankaničová Súkr. spojená škola European Englisch School, Solivarská, Prešov
10 Gabriela Bieliková SŠ Ľ. Štúra, Dudince
11 Janka Mikulovská ZŠ Martinská, Žilina
12 Júlia Marcineková ZŠ Alexyho, Zvolen
13 Mária Rumanová ZŠ Čaňa
14 Saška Kováčová ZŠ Veľké Uherce
15 Ľuboš Valt Spojená škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica
16 Katarína Pribolová ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves
17 Dávid Duraník ZŠ Soľ
18 Angelika Zubáňová ZŠ Eliáša Lániho, Bytča
19 Diana Vavreková ZŠ Soľ
20 Sandra Onderová ZŠ Soľ
21 Vanessa Hudakova ZŠ Pavla Horova, Bratislava
22 Adam Petrila ZŠ s MŠ Tulčík
23 Jana Valentovičová Spojená škola Komenského ul., Pezinok
24 Ivana Chvalníková ZŠ Eliáša Lániho, Bytča
25 Adriána Cehelská Súkr. spojená škola European Englisch School, Solivarská, Prešov
26 Daniel Jurkovič ZŠ Bobrovec
27 Peter Urban Stredná športová škola Staničná 6 , Trenčín
28 Marcela Vesperínová ZŠ Školská, Vrbové
29 Andrea Grácová ZŠ Nová Dedinka
30 Ivana Šestáková ZŠ Bernolákova 16, Košice