Rebríčky podľa žánrov

Filter

Zobrazený rebríček: Poviedkar mesiaca - január 2020

Späť na úvod

Poradie Meno novinára Zo školy
1 Nina Kovačova ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta
2 Lenka Halásová ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Budimír
3 Bianka Červená ZŠ Rozmarínová, Komárno
4 Monika Takácsová ZŠ, Malokarpatské nám., Bratislava
5 Karolína Liščiková ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta
6 Viktória Zelenakova ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta
7 Lea Pásztorová ZŠ Rozmarínová, Komárno
8 Lea Hlavinová ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Solčany
9 Jaroslav Kollár ZŠ s MŠ Bajerov
10 Hana Bležáková ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta
11 Laura Bábiová ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta